ท่านที่ต้องการสั่งสินค้ากับทางบริษัท

*เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนสมัคร
1. รูปใบประกอบวิชาชีพ
2. รูปใบอนุญาตขายยา

ต้องลงทะเบียนโดยส่ง Email มาที่ Register@acdhon.com

หลังจากตรวจสอบเอกสาร จะจัดส่ง Username และ Password  เข้าในส่วนของร้านค้า